Het Centrum Ambulante Revalidatie ‘DAT’ is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht in 1996 en erkend door het RIZIV in 1998. Het Centrum Ambulante Revalidatie telt twee afdelingen.

 • Algemene Directie: mevrouw Dewit N.
 • Medische Directie: Dr. Litière L.
 • De Raad Van Bestuur bestaat uit:
  Voorzitter: de heer Hermans J.
  Vice –voorzitter: mevrouw Honinckx M.
  Secretaris: mevrouw Honinckx M.
  Gedelegeerd-Bestuurder: de heer Holemans L., belast met het dagelijks bestuur
  Leden:
  de heer Jordens A.
  de heer Tuerlinckx M.
  de heer Lambeir B.
  mevrouw Raymaeckers A-M.
  mevrouw Betrains C.
 • De Algemene Vergadering bestaat uit: de leden van de Raad van Bestuur aangevuld met:
  de heer Herinckx R.,
  de heer Litière L.,
  de heer Struyven H.,
  mevrouw Cuypers L.