1) Aanmelding

Een aanmelding kan u telefonisch doen. In de meeste gevallen wordt u doorverwezen door een andere dienst of bent u via de school of het CLB van ons op de hoogte. U belt naar ons algemeen nummer en komt bij één van onze secretaressen terecht. Zij zullen de belangrijkste gegevens noteren en u een vragenlijst bezorgen.

2) Screening

Nadat u onze vragenlijst terugbezorgd heeft, zal u door ons gecontacteerd worden om een screeningsgesprek te plannen. Dit gesprek duurt maximum 30 minuten en gaat telefonisch of per video door. Eén van onze psychosociale teamleden zal dan samen met u uw zorgen en hulpvraag bespreken en nagaan of uw kind in aanmerking komt voor revalidatie en dus op onze wachtlijst kan komen.
Indien dat niet het geval is zal de psychosociaal medewerker een doorverwijzing naar de nodige diensten met u bespreken.

3) Intake

Wanneer uw kind effectief aan de beurt is, wordt een uitgebreid intakegesprek gepland bij één van onze psychosociale teamleden waarbij uitgebreide informatie over de ontwikkeling van uw kind en de huidige stand van zaken bevraagd wordt.

4) Onderzoek en observatie

Uw kind zal tijdens een onderzoeks-/observatieperiode van maximum 3 maanden bij de teamleden van de verschillende disciplines (logopedist, kinesist, ergotherapeut, psycholoog en kinderpsychiater) afspraken krijgen. Op die manier krijgen we een volledig beeld van de ontwikkeling van uw kind. Indien er recent onderzoek elders gebeurde (bv. privepraktijk, COS, ECA,…) wordt dit uiteraard mee in acht genomen. Dit helpt ons bij het vervolledigen van de beeldvorming en zo kunnen wij inschatten in welke mate er bijkomende onderzoeken nodig zijn.

5) Adviesgesprek

Tijdens dit gesprek krijgt u een terugkoppeling van de bevindingen uit de onderzoeken of observaties. Er wordt een therapieaanbod gedaan en met de ouders afgestemd. Bij akkoord kan therapie starten.

6) Therapie

De duur van de therapie is afhankelijk van de ontwikkelingsstoornis, de noden, hulpvragen en evolutie van het kind en wordt regelmatig besproken met ouders.