Bij start van het revalidatietraject wordt er een therapeutisch contract afgesloten. 

Dit therapeutisch contract bevat volgende onderdelen: 

  1. Reglement van orde
    - Doelstellingen, missie, visie en waarden
    - Wederzijdse rechten en plichten
  2. Dienstenovereenkomst
  3. Bescherming van privacy
  4. Beschikkingen die voortvloeien uit de conventie met het Agentschap Zorg en Gezondheid