Bij de start van de therapie wordt een therapeutisch contract afgesloten. 

Het onderdeel 'wederzijdse rechten en plichten' is daar één van. Graag verwijzen we naar de bijlage hieronder voor uitgebreide informatie hierover.

Daarnaast bevat het therapeutisch contract ook volgende onderdelen:

  1. Reglement van orde
    - Doelstellingen, missie, visie en waarden
  2. Dienstenovereenkomst
  3. Bescherming van privacy
  4. Beschikkingen die voortvloeien uit de conventie met departement Zorg