Multidisciplinair

Er wordt multidisciplinair gewerkt. Er zijn dus steeds minstens twee therapeuten van een verschillende discipline (logopedie, ergotherapie, kinesitherapie, psychosociale begeleiding, kinderpsychiater,…) betrokken bij het onderzoek en de begeleiding van uw kind.

Ambulant

In een centrum voor ambulante revalidatie komen kinderen wekelijks op therapie zonder dag- of nachtopvang. Het kind komt dus enkel tijdens de duur van de therapie en gaat dan weer naar huis.

Therapie op maat

Het doel van een centrum voor ambulante revalidatie is om kinderen zoveel mogelijk te kunnen laten deelnemen aan dagelijkse activiteiten en zo optimaal mogelijk te functioneren in de maatschappij. Het therapieaanbod wordt afgestemd op de noden van het kind. Naast het werken met het kind individueel is er ook focus op het begeleiden van de omgeving zodat zij voldoende houvast en handvaten hebben in de omgang met de problematiek. Engagement van de ouders is een voorwaarde voor de start van therapie.

Tussenkomst zorgkas

Zowel voor onderzoek als revalidatie wordt een aanvraag tot terugbetaling van de revalidatiekosten bij de zorgkassen ingediend. Enkel het remgeld dient betaald te worden door de ouders. Voor elke doelgroep bepaalt het Departement zorg een maximale revalidatieduur.

Voorwaarden:

  • Kleuters kunnen aangemeld worden zonder diagnose.
  • Lagere schoolkinderen kunnen enkel aangemeld worden met diagnose ASS of ADHD.
  • In de lagere school kan aangemeld worden tot en met het vierde leerjaar.
  • Wanneer uw kind in het buitengewoon onderwijs zit kan er enkel revalidatie opgestart worden indien de school daar toestemming voor geeft en contact neemt met het revalidatiecentrum. De revalidatie van deze kinderen gebeurt tijdens de schooluren.
  • Omwille van multidisciplinaire behandeling zal uw kind minstens twee keer per week telkens een uur op therapie komen.
    Kleuters komen tijdens de schooluren, lagere schoolkinderen na de schooluren.
  • Er kan enkel aangemeld worden wanneer er vraag en nood is aan therapie. Er gebeurt geen losstaande diagnostiek.