Het werkdomein van logopedisten is sterk verruimd in vergelijking met vroeger. Communicatie in al zijn vormen staat hierbij centraal.

  • Dit kan gaan van vroeg-begeleiding met als doel het stimuleren van pre-verbale vaardigheden tot stimulatie van taalgebruik, waarbij onder meer het stellen van hulpvragen en het adequaat begroeten en afscheid nemen een werkpunt is.
  • Daarnaast blijft het stimuleren van taalbegrip en taalproductie een belangrijk issue, waarbij het trainen van passieve en actieve woordenschat een belangrijk doel is. Ook alternatieve vormen van communicatie (b.v. Smog-gebaren of het opstellen van een communicatiekaart) kunnen een zinvolle invulling zijn van het logopedisch luik van de therapie.
  • Digitale hulpmiddelen als Logo-art-online bevorderen de transfer naar thuis om taalfuncties verder te trainen. Bij programma’s als Impact vormt communicatie een belangrijke leidraad en betekent de rol van een logopediste dan ook een meerwaarde van het multidisciplinair gebeuren in ons Centrum.
  • Bij de lagere schoolkinderen hebben de logopedisten hun aandeel in de behandeling van kinderen met ASS en/of ADHD. Dit kan zowel in groepssessies als in individuele therapieën. Het accent ligt dan onder meer op de leerfuncties lezen en spelling, maar ook taalpragmatische opdrachten en/of bijvoorbeeld training van luistervaardigheden kunnen een doelstelling zijn.