Bij de psychosociale discipline kunnen kinderen terecht voor onder andere het stimuleren van: sociale vaardigheden, gedragsregulering, emotieregulatie, verwerking van traumatische gebeurtenissen, leren omgaan met angsten, psycho-educatie en het leren omgaan met hun beperking als gevolg van een stoornis of syndroom, spelontwikkeling,…

Ook ouders die een hulpvraag hebben rond: het vermoeden van een bepaalde problematiek van hun kind, de opvoedkundige aanpak, de verwerking van de gestelde diagnose, de aanpak van hun kind met een bepaalde problematiek (vb. autismespectrumstoornis, ADHD,…) kunnen terecht bij onze psychosociale therapeuten.

De psychologen, orthopedagoge en maatschappelijk assistente fungeren als brug tussen het revalidatiecentrum en de omgeving van het kind. Daarbij wordt steeds getracht een samenwerking op te bouwen met de ouders, de school en andere mogelijke betrokkenen (vb. thuisbegeleidingsdiensten).

De psychologen, orthopedagoge en maatschappelijk assistente begeleiden de ouders en het kind in hun traject voor, tijdens en na de revalidatie: de ouders wegwijs maken bij aanvang (intake en adviesgesprek), indien nodig ondersteunen tijdens het revalidatieprogramma van hun kind en bij beëindiging van revalidatie eventueel zoeken naar gepaste opvolging.